Προϊόντα, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΑ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1000 x 700 x 650