Προϊόντα, VIKAN, VHS - Χώροι Υψηλής Υγιεινής, ΣΕΣΟΥΛΕΣ

ΣΕΣΟΥΛΑ VHS 5670 - 2Lit

ΣΕΣΟΥΛΑ VHS 5670 - 2Lit, ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΣΕΣΟΥΛΑ VHS 5675 - 1Lit

ΣΕΣΟΥΛΑ VHS 5675 - 1Lit ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΣΕΣΟΥΛΑ VHS 5677 - 1/2Lit

ΣΕΣΟΥΛΑ VHS 5677 - 1/2Lit ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΣΕΣΟΥΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 5685 VHS - 1Lit

ΣΕΣΟΥΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ VHS 5680 - 2Lit