Προϊόντα

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1000 x 700 x 650

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 580Lit

ΒΑΓΟΝΕΤΟ B-185 SAEPLAST

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 310Lit SAEPLAST

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 260

ΠΑΛΕΤΑ 120x 80 PLASGAD 800MV ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 350

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 350

ΠΑΛΕΤΑ 120x 80 PLASGAD 800MV

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 660Lit SAEPLAST

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ν.6 - 309Lit

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ν.4,5 - 136Lit

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 100Lit ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ SAEPLAST

ΠΑΛΕΤΑ 120x100 PLASGAD 105

ΜΟΝΩΜΕΝΟ BAC OLIVO (PE) 160Lit