Προϊόντα

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 100

ΠΑΛΕΤΑ 60x 40 2005-S ΜΑΥΡΗ

ΠΑΛΕΤΑ 120x100 TRANSIT (1033) ΛΕΥΚΗ

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 130

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1000 x 700 x 650

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 350

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 230

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 100Lit ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ SAEPLAST

DOLLY 60x 40 ΚΟΚΚΙΝΟ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 500Lit

ΠΑΛΕΤΑ 120x 80 PLASGAD 800MV ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 220

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 1000 x 760

ΠΑΛΕΤΑ 120x100 PLASGAD 105

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 460Lit SAEPLAST