Προϊόντα

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 300Lit ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 550Lit

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ν.1 - 15Lit

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 1000 x 760

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 100

ΠΑΛΕΤΑ 120x100 PLASGAD 105

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 780Lit

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 420

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 800 x 850

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 220Lit SAEPLAST

ΜΟΝΩΜΕΝΟ BAC OLIVO (PE) 130Lit

DOLLY 60x 40 ΚΟΚΚΙΝΟ

ΠΑΛΕΤΑ 120x 80 PLASGAD 800MV ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΦΕ

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ N.2,0 - 22Lit

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 240