Προϊόντα

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 270

ΜΟΝΩΜΕΝΟ BAC OLIVO (PE) 55Lit

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 1000 x 760

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 400 x 300 x 300

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 100

ΠΑΛΕΤΑ 120x 80 PLASGAD 800MV ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ν.3 - 37Lit

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 780Lit - ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΕΤΑ 120x 80 PLASGAD 1208-6 ΜΑΥΡΗ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ BAC OLIVO (PE) 75Lit

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ν.4 ΓΙΓΑΣ - 56Lit

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 220

ΠΑΛΕΤΑ 80x 60 ΜΑΥΡΗ

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 800 x 600 x 200

ΠΑΛΕΤΑ 120x100 PLASGAD 105