Προϊόντα

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 420

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ν.4,5 - 136Lit

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 220Lit

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 400 x 300 x 145

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 775 x 503 x 425

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 220Lit G/N 1/1

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 780Lit - ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 1400Lit SAEPLAST

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 100

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 1000 x 760

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 1000Lit

ΠΑΛΕΤΑ 120x 80 PLASGAD 1208-6 ΜΑΥΡΗ

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ν.5 - 178Lit

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1000 x 700 x 650

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ν.4 ΓΙΓΑΣ - 56Lit