Προϊόντα

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 500Lit

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 220Lit

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 660Lit SAEPLAST

ΠΑΛΕΤΑ 120x 80 PLASGAD 800MV

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 775 x 503 x 425

ΠΑΛΕΤΑ 120x100 PLASGAD 140 ΜΑΥΡΗ

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 800 x 600 x 200

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 350

ΜΟΝΩΜΕΝΟ BAC OLIVO (PE) 160Lit

ΠΑΛΕΤΑ 120x100 ΒΙΡΡ 1210 L

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 270

ΜΟΝΩΜΕΝΟ BAC OLIVO (PE) 130Lit

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 1400Lit SAEPLAST

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 550Lit

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 460Lit SAEPLAST