Προϊόντα

ΡΟΔΑ Φ100 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ NYLON - για Dolly Plasgad 180-09

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 230

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 220Lit G/N 1/1

ΠΑΛΕΤΑ 120x100 PLASGAD 140 ΜΑΥΡΗ

ΠΑΛΕΤΑ 80x 60 ΜΑΥΡΗ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 220Lit SAEPLAST

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ N.2,0 - 22Lit

ΠΑΛΕΤΑ 120x100 PLASGAD 720

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ν.6 - 309Lit

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 100

ΠΑΛΕΤΑ 120x100 TRANSIT (1033) ΛΕΥΚΗ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 370Lit

ΒΑΣΗ DOLLY 60x 40 PLASGAD 180-09

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ν.4 ΓΙΓΑΣ - 56Lit

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 400