Προϊόντα

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 580Lit

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 780Lit

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 1400Lit SAEPLAST

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 660Lit SAEPLAST

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 220

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1000 x 700 x 650

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 370Lit G/N 1/1

ΠΑΛΕΤΑ 120x100 PLASGAD 140 ΜΑΥΡΗ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ BAC OLIVO (PE) 160Lit

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 370Lit

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 270

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 310Lit SAEPLAST

ΡΟΔΑ Φ100 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ NYLON - για Dolly Plasgad 180-09

ΠΑΛΕΤΑ 120x 80 PLASGAD 1208-6 ΜΑΥΡΗ

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 100