Προϊόντα

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ν.4,5 - 136Lit

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 775 x 503 x 425

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 900Lit

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 1000 x 760

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 400 x 300 x 300

DOLLY 80x 60 Utz 80-184-185

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 1000Lit SAEPLAST

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 550Lit

ΠΑΛΕΤΑ 120x 80 PLASGAD 800MV ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ν.3 - 37Lit

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 600Lit SAEPLAST

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 70Lit ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ SAEPLAST

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 220Lit

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 380Lit SAEPLAST

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 460Lit SAEPLAST