Προϊόντα

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 230

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 300Lit ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 400

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 400 x 300 x 180

DOLLY 60x 40 ΚΟΚΚΙΝΟ

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 800 x 850

ΠΑΛΕΤΑ 120x 80 PLASGAD 1208-6 ΜΑΥΡΗ

ΠΑΛΕΤΑ 120x100 PLASGAD 310 ΜΑΥΡΗ

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ν.4 ΓΙΓΑΣ - 56Lit

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1000 x 700 x 650

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 1400Lit

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 775 x 503 x 425

ΜΟΝΩΜΕΝΟ BAC OLIVO (PE) 75Lit

ΠΑΛΕΤΑ 120x100 ΒΙΡΡ 1210 L

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 100Lit ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ SAEPLAST