Προϊόντα

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 1000 x 760

ΜΟΝΩΜΕΝΟ BAC OLIVO (PE) 55Lit

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 780Lit

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ν.3 - 37Lit

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 310Lit SAEPLAST

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 220Lit

ΡΟΔΑ Φ100 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ NYLON - για Dolly Plasgad 180-09

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 150

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 800 x 850

ΠΑΛΕΤΑ 120x100 TRANSIT (1033) ΛΕΥΚΗ

ΠΑΛΕΤΑ 120x100 PLASGAD 140 ΜΑΥΡΗ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 370Lit

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 270

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 100

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 400 x 300 x 180