Προϊόντα

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 1400Lit

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1000 x 700 x 650

ΜΟΝΩΜΕΝΟ BAC OLIVO (PE) 160Lit

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 550Lit

ΠΑΛΕΤΑ 80x 60 ΜΑΥΡΗ

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 200 ΚΡΕΑΤΟΣ

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 130

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 1400Lit SAEPLAST

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 100Lit ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ SAEPLAST

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 775 x 503 x 425

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 300Lit ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 1000 x 760

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ν.5 - 178Lit

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 460Lit SAEPLAST

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 220