Προϊόντα

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 100

ΠΑΛΕΤΑ 120x100 ΒΙΡΡ 1210 L

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 300Lit

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 775 x 503 x 425

ΜΟΝΩΜΕΝΟ BAC OLIVO (PE) 420Lit

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 420

ΜΟΝΩΜΕΝΟ BAC OLIVO (PE) 75Lit

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ν.4 ΓΙΓΑΣ - 56Lit

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 670Lit

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 260

ΠΑΛΕΤΑ 120x100 PLASGAD 140 ΜΑΥΡΗ

ΠΑΛΕΤΑ 80x 60 ΜΑΥΡΗ

ΒΑΓΟΝΕΤΟ B-185 SAEPLAST

ΠΑΛΕΤΑ 60x 40 2005-S ΜΑΥΡΗ

ΠΑΛΕΤΑ 120x 80 TRANSIT (0830) ΛΕΥΚΗ