Προϊόντα

ΜΟΝΩΜΕΝΟ BAC OLIVO (PE) 75Lit

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 220Lit G/N 1/1

ΜΟΝΩΜΕΝΟ BAC OLIVO (PE) 420Lit

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 1000 x 760

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 370Lit

ΠΑΛΕΤΑ 120x100 PLASGAD 140 ΜΑΥΡΗ

ΠΑΛΕΤΑ 120x 80 PLASGAD 1208-6 ΜΑΥΡΗ

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 240

ΠΑΛΕΤΑ 80x 60 ΜΑΥΡΗ

ΠΑΛΕΤΑ 120x100 PLASGAD 1210-7 ΜΑΥΡΗ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 370Lit G/N 1/1

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 220

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 100

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 150