Προϊόντα

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 400 x 300 x 180

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 370Lit

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 800 x 850

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 70Lit ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ SAEPLAST

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 460Lit SAEPLAST

ΠΑΛΕΤΑ 120x 80 PLASGAD 800MV ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 800 x 850

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1000 x 700 x 650

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 670Lit

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 300Lit ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 240

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 310Lit SAEPLAST

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 400 x 300 x 230

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 500Lit