Προϊόντα

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ N.2,0 - 22Lit

ΠΑΛΕΤΑ 120x 80 PLASGAD 800MV ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 670Lit

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 400 x 300 x 230

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 370Lit

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 550Lit

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 660Lit SAEPLAST

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 400 x 300 x 180

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 150

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 400 x 300 x 145

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 300Lit

DOLLY 60x 40 ΚΙΤΡΙΝΟ

ΠΑΛΕΤΑ 60x 40 2005-S ΜΑΥΡΗ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 460Lit SAEPLAST