•       
  •         
ΦΕΛΛΑ ΓΙΑ ΓΡΙ-ΓΡΙ - ΒΑΡΙΑ

 

ΤΥΠΟΣ  ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  ΥΨΟΣ  ΒΑΡΟΣ  ΤΡΥΠΑ

                    (mm)       (mm)     (gr)      (mm)

60 Π            60          61       15,6        9

70 Π            70          66        25         12

75 Π            75          70        46         13

75 K            75          70       55,5       14

75 K Λευκά 75          60        25         13

80 Π            80          74        46         14

80 K            80          70        50         14

80 K Λευκά 80          70       55,5      14

85 K            85          75        50         14

85 K Λευκά 85          72        50         14

90 K            90          80        50         14

95 K            95          83        47,6      18

 

Σημ. Οι αναφερόμενες προδιαγραφές προέρχονται από τους κατασκευαστές. Αποκλίσεις +/- 10% είναι αποδεκτές.

Σχετικά προϊόντα


ΔΙΧΤΥΑ ΓΡΙ ΓΡΙΣΙΑ

ΣΧΟΙΝΙΑ ΠΛΕΚΤΑ POLYESTER

ΦΕΛΛΑ ΓΙΑ ΓΡΙ-ΓΡΙ - ΕΛΑΦΡΙΑ