Προϊόντα, ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ, Μεσσηνέζες

ΜΕΣΣΗΝΕΖΑ MAZUZEE

ΜΕΣΣΗΝΕΖΑ NAUTILON

ΜΕΣΣΗΝΕΖΑ PERLON

ΜΕΣΣΗΝΕΖΑ TRINYLON

ΜΕΣΣΗΝΕΖΑ UNO ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ