Προϊόντα, VIKAN, VHS - Χώροι Υψηλής Υγιεινής, ΣΥΡΤΕΣ

ΣΥΡΤΗΣ 1ΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ VHS 7070, 400mm

ΣΥΡΤΗΣ 1ΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ VHS 7073, 700mm

ΣΥΡΤΗΣ 2ΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ VHS 7712, 400mm

ΣΥΡΤΗΣ 2ΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ VHS 7713, 500mm

ΣΥΡΤΗΣ 2ΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ VHS 7714, 600mm

ΣΥΡΤΗΣ 2ΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ VHS 7715, 700mm

ΣΥΡΤΗΣ 2ΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ VHS 7722, 400mm

ΣΥΡΤΗΣ 2ΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ VHS 7723, 500mm

ΣΥΡΤΗΣ 2ΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ VHS 7724, 600mm

ΣΥΡΤΗΣ 2ΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ VHS 7725, 700mm

ΣΥΡΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ VHS 7754, 600mm

ΣΥΡΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ VHS 7755, 700mm

ΣΥΡΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ VHS 7762, 400mm

ΣΥΡΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ VHS 7763, 500mm

ΣΥΡΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ VHS 7764, 600mm

1 2 First page