Προϊόντα, VIKAN, VHS - Χώροι Υψηλής Υγιεινής, ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ VHS 7007, 900mm

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ VHS 7009, 1200mm

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ VHS 7010, 120mm

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ VHS 7012, 1200mm