Προϊόντα, VIKAN, VHS - Χώροι Υψηλής Υγιεινής, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΤΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 2ΠΛΗ ΛΕΠΙΔΑ VHS 7731, 250mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 2ΠΛΗ ΛΕΠΙΔΑ VHS 7732, 400mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 2ΠΛΗ ΛΕΠΙΔΑ VHS 7733, 500mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 2ΠΛΗ ΛΕΠΙΔΑ VHS 7734, 600mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 2ΠΛΗ ΛΕΠΙΔΑ VHS 7735, 700mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ VHS 054030, 400mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ VHS 055030, 500mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ VHS 057030, 700mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ VHS 7773, 500mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ VHS 054035, 400mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ VHS 7771, 250mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ VHS 7772, 400mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ VHS 7774, 600mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ VHS 7775, 700mm