Προϊόντα, ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ, Κάδοι Απορριμμάτων

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 110Lit

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 120Lit

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 240Lit

ΠΟΔΟΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 120Lit ΚΑΙ 240Lit