Προϊόντα

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 220Lit

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 370Lit G/N 1/1

ΠΑΛΕΤΑ 120x100 PLASGAD 105

ΜΟΝΩΜΕΝΟ BAC OLIVO (PE) 55Lit

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 70Lit ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ SAEPLAST

ΜΟΝΩΜΕΝΟ BAC OLIVO (PE) 75Lit

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 670Lit

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 1000Lit

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 1000 x 760

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 240

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 200 ΚΡΕΑΤΟΣ

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 420

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 500Lit

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 775 x 503 x 425

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 350