Προϊόντα

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 300Lit

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 380Lit SAEPLAST

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 550Lit

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 400 x 300 x 300

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 310Lit SAEPLAST

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 70Lit ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ SAEPLAST

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 580Lit

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 800 x 600 x 200

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 800 x 850

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 240

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 370Lit G/N 1/1

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 220

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 600Lit SAEPLAST

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 200 ΚΡΕΑΤΟΣ

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 600 x 400 x 260