Προϊόντα, ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, OLIVO, Roll

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 220Lit

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 220Lit G/N 1/1

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 300Lit

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 300Lit ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 370Lit

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 370Lit G/N 1/1

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 500Lit

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 550Lit

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 580Lit

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 670Lit

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 780Lit

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 780Lit - ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 900Lit

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 1000Lit

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ROLL OLIVO 1400Lit