Προϊόντα, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΑ, 120x80

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 800 x 850

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1200 x 800 x 850