Προϊόντα, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 775 x 503 x 425