Προϊόντα, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ, 40x30

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 400 x 300 x 145

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 400 x 300 x 180

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 400 x 300 x 230

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 400 x 300 x 300