Προϊόντα, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΕΚΑΝΕΣ, Πλαστικές Λεκάνες

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ N.2,0 - 22Lit

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ν.1 - 15Lit

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ν.2,5 - 28Lit

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ν.3 - 37Lit

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ν.4 ΓΙΓΑΣ - 56Lit

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ν.4,5 - 136Lit

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ν.5 - 178Lit

ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ν.6 - 309Lit