Προϊόντα, ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, SAEPLAST, Δεξαμενές

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 70Lit ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ SAEPLAST

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 100Lit ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ SAEPLAST

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 150Lit ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ SAEPLAST

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 220Lit SAEPLAST

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 310Lit SAEPLAST

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 380Lit SAEPLAST

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 460Lit SAEPLAST

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 600Lit SAEPLAST

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 660Lit SAEPLAST

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 1000Lit SAEPLAST

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 1400Lit SAEPLAST